Politica de confidențialitate

S.C. AcvaConcept S.R.L. respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind confidențialitatea datelor cu caracter personal și modul în care sunt utilizate acestea,  Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

AcvaConcept este denumirea comercială al SC ACVACONCEPT SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în strada Pârâul Rece nr14 A, Popești-Leordeni, judetul Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/4911/2016, cod unic de înregistrare fiscală 36822479 (în continuare “AcvaConcept” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal

 Orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, le puteți obtine contactand Responsabilul Acvaconcept cu protecția datelor la adresa de e-mail office@acvaconcept.ro sau prin poștă sau curier la adresa Pârâul Rece nr14 A, Popești-Leordeni, judetul Ilfov,Ilfov – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor

AcvaConcept poate colecta date cu caracter personal numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar, cu acordul total al dvs și constientizarea privind ceea ce presupune introducerea datelor personale într-o baza de data a unui website.

Astfel, aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
-Când vă creați un cont shop.acvaconcept.ro ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numar de telefon, adresa.
-În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din shop.acvaconcept.ro  aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr fax, alta adresa, date firma
-Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
 
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Pentru prestarea serviciilor AcvaConcept în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul websiteului shop.acvaconcept.ro;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile AcvaConcept.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între AcvaConcept și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
g) În scop de marketing, în conformitatea cu setarile din contul de client
h) Măsuri de protecție a site-ului web shop.acvaconcept.ro față de atacuri cibernetice:
i) Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
j) Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Atenție! În cazul în care doriți să nu mai primiți materiale informative privind produsele, promoțiile și ofertele site-ului nostru pe adresa de e-mail, puteți trimite un e-mail catre office@acvaconcept.ro prin care solicitati aceasta.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate cât timp aveți un cont site-ul web shop.acvaconcept.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
S.C. AcvaConcept  S.R.L. colectează informații privind paginile accesate în cadrul site-ului nostru și IP-ul de pe care este vizitat site-ul. http://shop.acvaconcept.ro poate utiliza cookies, stocând temporar date cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
- pentru securizarea accesului site-ului;
- pentru o cât mai buna funcționare a site-ului și oferirea de servicii de înalta calitate.
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

Atenție! S.C. AcvaConcept S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal catre terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:
- supunerea la rigorile legii;
- protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale companiei;
- pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice în situații de extremă urgență.
 
Dacă alegeți să efectuați plata online, https://shop.acvaconcept.ro nu va stoca decât datele dumneavoastră personale, necesare tranzacției. Stocarea și procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se va face pe serverele procesatorului de plăți în funcție de tipul cardului dumneavoastră. S.C. AcvaConcept S.R.L. nu stochează și nu solicită detalii legate de cardul dumneavoastră.

Atenție! Datele cu caracter personal furnizate vor putea fi dezvăluite fără acordul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către urmatorii destinatari:
- băncile implicate în plațile online;
- organismele Internaționale de carduri;
- furnizorii de servicii/produse;
- către instituțiile abilitate (conform Legii 677/2001);


 S.C. AcvaConcept S.R.L. utilizează metode și tehnologii de securitate, inclusiv reguli aplicate salariaților și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale actualizate. Site-ul este găzduit pe un server foarte bine securizat privind accesul oricăror altor persoane decât cele autorizate, fiind instalate în incinte adecvate tehnic. Infrastructura hardware și software utilizată de catre compania noastră este periodic analizată și securizată de către profesioniști în domeniu în vederea limitarii oricăror riscuri de securitate care pot aparea.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.


Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:


Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului din shop.acvaconcept.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.


Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.


Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.


Drepturile terțelor părți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.


Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul Acvaconcept si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la AcvaConcept, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar AcvaConcept va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului AcvaConcept, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.


Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile AcvaConcept sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.


Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.