Promotia "Părerea ta contează"

REGULAMENT de desfășurarea al Promoției "Părerea ta contează"


1. Organizatorul Promoției "Părerea ta contează"

Organizatorul Promoției "Părerea ta contează" este AcvaConcept SRL cu sediul social în Str. Pârâul Rece, nr. 14A, Popești Leordeni, Județ Ilfov, înregistrat la Registrul Comerțului București sub nr J23/4911/2016, cod de identificare fiscal 36822479 reprezentată legal de Hîncea Dan Alexandru în calitate de administrator.


2. Durata Promoției "Părerea ta contează"

2.1. Promoția "Părerea ta contează" se va desfășura în perioada 2 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019 în condițiile stipulate mai jos.

2.2. Organizatorul Promoției își rezervă dreptul de a scurta sau prelungi Promoția "Părerea ta contează" 


3. Participanți

3.1. La Promoția "Părerea ta contează"  poate participa orice persoana fizică, care a plasat o comandă online pe website-ul www.shop.acvaconcept.ro în perioada anterioară și a adăugat recenzii în perioada Promoției despre unul sau mai multe produse achiziționate.


4. Condiții de desfășurare a Promoției "Părerea ta contează"

4.1. În perioada 2 decembrie 2019 - 31 decembrie 2019 orice persoană înregistrată ca și client pe website-ul www.shop.acvaconcept.ro poate adăuga recenzii despre produsele cumpărate. 

4.2. Recenziile reprezintă acordarea de calificative (steluțe) pentru produsele anterior achiziționate de pe website-ul www.shop.acvaconcept.ro

4.3. Calificativele acordate trebuiesc însotite de o recenzie scrisă a experienței cu produsul pentru care se face recenzia dar și despre experiența cu  website-ul www.shop.acvaconcept.ro si/sau cu reprezentantii acestuia. 

4.4. Recenziile sunt moderate de către administratorul  website-ului www.shop.acvaconcept.ro și vor fi aprobate în cel mai scurt timp de la postarea acestora (nu sunt vizibile imediat pe website).

4.5. Sunt strict interzise recenziile care instigă și promovează ura și violenta între indivizi și grupuri pe considerente de rasă, origine etnică, religie, dizabilitate, sex, vârstă, orientare sexuala și orice alt criteriu care poate induce motive de excluziune socială și/sau violență (de orice tip). Ca urmare orice recenzie care nu respectă acest punct nu va fi aprobată.

4.6. De asemenea orice recenzie făcută cu reavoință sau care aduce atingeri website-ului www.shop.acvaconcept.ro sau la conținutul acestuia nu va fi aprobată

4.7. Fiecare client care acorda cel puțin o recenzie, care a fost aprobată, va primi un discount intre 5% și 10% , discount ce poate fi activat cu ajutorul unui Cupon de discount.

4.8.Cuponul de discount va fi primit prin e-mailul cu care persoana este înregistrată ca și client pe website-ul www.shop.acvaconcept.ro

4.9 Cuponul de discount NU se cumulează cu alte promoții, reduceri, discounturi, carduri cadou și /sau vouchere.

4.10. Cuponul de discount se poate folosi doar individual, o singura dată, pentru o singură comandă indiferent de valoarea acesteia.

4.11 Cuponul de discount este valabil 3 luni de la data emiterii. 


5. Întreruperea Promoției "Părerea ta contează"

5.1.Organizatorul își rezerva dreptul de a întrerupe  Promoția "Părerea ta contează" oricând pe parcursul desfășurării acesteia.

5.2. În situația în care Promoția "Părerea ta contează" este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile  promoției participanților care au îndeplinit condițiile Promoției "Părerea ta contează" pana la momentul suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament

5.3.Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice comandă pe care o consideră tentativă de fraudă și / sau făcută cu rea intenție, cu notificarea participanților prin email.


6. Clauze finale

6.1. Prezentul regulament de participare / desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, și poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului din Str. Pârâul Rece, nr. 14A, Popești Leordeni, Județ Ilfov